Model verlengen

 • Auteursrecht
 • Counterfeit - namaak producten
 • Domeinnamen
 • Handelsnamen
 • Internet - online branding
 • Merken
 • Merkregistratie
 • Modellenrecht
 • Octrooibescherming
 • Overige - Algemeen
 • Parodie
 • Pharma
 • Portretrecht
 • Reclamerecht
 • Social Media

Model verlengen

Een Uniemodel moet 5 jaar na de aanvraagdatum vernieuwd worden. Als een model niet vernieuwd wordt vervallen de rechten. Omdat een model nieuw moet zijn (een van de eisen), kan je niet het model opnieuw indienen als  je vergeten bent dit te vernieuwen. 

Wel is er nog een ‘grace”periode ’een termijn van 6 maanden om na de vervaldatum alsnog het model te vernieuwen. Er moet dan wel een extra boete betaald worden. In totaal kan een model 25 jaar beschermd worden (dus 4 keer verlengd worden). Ongeacht of het model wel of niet gebruikt wordt, het design blijft beschermd als het model vernieuwd wordt. Check bij de verlenging wel of bijvoorbeeld de adresgegevens nog wel kloppen of moet dat ook aangepast worden. 

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van malafide bedrijven die actief zijn en modelhouders benaderen tot wel een jaar voordat de modelregistratie verloopt. Deze bedrijven doen zich voor als officiële instanties en gebruiken sterren en namen die sterk lijken op die van de overheid om argeloze modelhouders te misleiden. Ze bieden aan om het model te vernieuwen voor absurde hoge prijzen, of suggereren dit en plaatsen dan een advertentie op een website in een ver land. Helaas kunnen deze bedrijven iedereen benaderen omdat het modelregister openbaar is, zelfs als de redenen voor hun benadering dubieus zijn.

Om deze reden is het belangrijk om modelrechten aan te vragen en te vernieuwen via een gerenommeerd merken- en modellenbureau waar gekwalificeerde juristen en IE-adviseurs werken die het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde hebben. Als het model geregistreerd is via een gemachtigde, moet de modelhouder weten dat de overheid de gemachtigde aanschrijft en niet de modelhouder zelf. Het is dus belangrijk om niet in brieven van misleidende en malafide bedrijven te trappen en het model altijd te laten vernieuwen via de gemachtigde waarmee de modelhouder werkt.

model verlengen - verlenging model rechten