Privacy Statement Abcor

Dit is de Privacy Statement van Abcor, een onderneming met adres Kantoor Rubensstraat 104/59, Turnhout 2300, België . Abcor is ingeschreven in België onder ondernemingsnummer 0814.812.569 en in Nederland bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33296694.

ABCOR respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten een registratieformulier, contactformulier en je factuurgegevens.

Abcor B.V. spant zich naar alle redelijkheid in ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die zij verzamelt en die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld, en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Statement zijn beschreven.

Welke gegevens verzamelen wij?

Abcor B.V. gebruikt persoonsgegevens en persoonlijke informatie uitsluitend voor administratieve afhandeling van haar dienstverlening. Abcor B.V. verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt o.a. via onze website.

Voor het gebruik van het registratieformulier, contactformulier en de factuur, vragen wij je de volgende gegevens te verstrekken:

  • Naam en rechtsvorm bedrijf (of jouw eigen naam)
  • Voornaam en achternaam
  • Postcode, straatnaam huisnummer, woonplaats
  • E-mailadres
  • Gegevens over je merk zoals de merknaam

Daarnaast kan je, maar ben je hiertoe niet verplicht, je telefoonnummer, producten en diensten waarvoor je het merk wilt gebruiken en het adres van je website aan ons verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om je van passende reactie te voorzien.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies in verband met Google Analytics. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten en voor analytische doeleinden.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We gebruiken de persoonsgegevens van het registratieforumlier, contactformulier en factuurgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst met betrekking tot jouw merk. Verder gebruiken we jouw gegevens voor analytische doeleinden met betrekking tot cookies. Wanneer je gebruik hebt gemaakt van ons contactformulier, zullen wij je persoonsgegevens dus alleen gebruiken om contact met je op te nemen. We zullen via het registratieformulier je gegevens gebruiken om een merk te deponeren in de openbare merkenregisters. Via de factuurgegevens worden onze kosten in rekening gebracht. Daarnaast zullen we je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in ons vakgebied en die in belang zijn in verband met het merk via onze nieuwsbrief.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Jouw gegevens worden bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienst-relatie met je hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden je persoonsgegevens maximaal 12 maanden bewaard en daarna verwijderd.

Recht op inzage, rectificatie en aanvullen van persoonsgegevens

Je kunt een verzoek tot inzage in de door Abcor B.V. door het sturen van een e-mail naar info@abcor.nl of door middel van het contactformulier op de website. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kan je Abcor B.V. verzoeken jouw persoonsgegevens op te vragen, rectificeren en aanvullen.

Recht op het wissen van gegevens en recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht een verzoek in te dienen om in een aantal gevallen persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid) en minder gegevens te laten verwerken (beperking van de verwerking) Zo kan je een verzoek doen tot het verwijderen van objectief onjuiste gegevens, onvolledige en onrechtmatige gegevens of niet ter zake doende gegevens. Ook kan je jouw eerdere (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan Abcor voor het gebruik van jouw gegevens intrekken. Als je jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze website, dan kan je ook een beroep doen op het recht van vergetelheid.

Recht op bezwaar maken tegen gegevensverwerking

Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van onze persoonsgegevens op grond van een bezwaar tegen direct marketing en als jouw rechten zwaarder wegen dan het belang van Abcor B.V. om jouw persoonsgegevens te verwerken. Je kunt een verzoek tot inzage in de door Abcor B.V. door het sturen van een e-mail naar info@abcor.nl of door middel van het contactformulier op onze website.

Recht op gegevens overdracht

Je hebt het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van je hebben (het recht op dataportabiliteit). Zo kan je jouw gegevens doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kan je ons vragen om jouw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit kan je doen door het sturen van een email naar info@abcor.nl of door middel van het contactformulier op onze website. Wij zullen er dan voor zorgen dat je persoonsgegevens in een gestructureerd en veelgebruikt formaat (zoals een Excel of PDF) zal worden overgedragen, zodat je jouw gegevens makkelijk in een andere omgeving kan hergebruiken.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@abcor.nl Mocht je liever een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens dan kan dat ook via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Abcor B.V. zal jouw persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Dit beleid is opgesteld in april 2018 en voor het laatst gewijzigd in mei 2018. Wanneer Abcor B.V. wijzigen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het Privacy Statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je op de hoogte stellen via e-mail.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 3 mei 2018.