Model overdragen

 • Auteursrecht
 • Counterfeit - namaak producten
 • Domeinnamen
 • Handelsnamen
 • Internet - online branding
 • Merken
 • Merkregistratie
 • Modellenrecht
 • Octrooibescherming
 • Overige - Algemeen
 • Parodie
 • Pharma
 • Portretrecht
 • Reclamerecht
 • Social Media

Model overdragen

Wanneer een persoon of bedrijf een aanvraag indient voor een modelregistratie, wordt deze persoon of het bedrijf beschouwd als de modelhouder. Er zijn tal van redenen waarom een modelregistratie kan worden overgedragen, bijvoorbeeld aan een derde partij die de rechten koopt uit een faillissement, of aan een dochteronderneming of van de oprichters naar het bedrijf. Bij een overdracht van een model wordt er een akte van overdracht opgesteld, die door beide partijen moet worden ondertekend. Om acties tegen derden te kunnen nemen die inbreuk maken op de modelrechten, moet de akte ook worden ingeschreven in het register.

Een schriftelijke overeenkomst is vereist voor de overdracht van een model; dit kan niet mondeling worden gedaan. Deze overeenkomst wordt vaak in een verkorte akte opgesteld om te voorkomen dat de exacte details van de overname openbaar worden gemaakt voor iedereen die het register kan raadplegen. Niettemin moeten er wel een aantal elementen in de akte worden opgenomen, anders is deze niet bruikbaar. Het is belangrijk om de overdracht in het register te laten aantekenen, zodat de modelrechten kunnen worden ingeroepen tegen inbreukmakers.

Het is van groot belang om een goede adviseur in te schakelen als bedrijven modelrechten willen overdragen of overnemen. De exacte details van de overdracht moeten worden gecontroleerd en er moet een werkzame verklaring worden opgesteld. In deze verklaring moeten afspraken worden opgenomen over vergoedingen, licenties, het gebruik van het model in verschillende landen, maar ook over andere producten, schetsen en mogelijke projecten waarvoor de maker modelrechten of auteursrechten kan ontlenen. Bij de inschrijving in het register moet een verkorte verklaring worden opgesteld om te voorkomen dat concurrenten toegang hebben tot de exacte details van de overname.

model overdragen - overdracht uniemodel