Model onderzoeken

 • Auteursrecht
 • Counterfeit - namaak producten
 • Domeinnamen
 • Handelsnamen
 • Internet - online branding
 • Merken
 • Merkregistratie
 • Modellenrecht
 • Octrooibescherming
 • Overige - Algemeen
 • Parodie
 • Pharma
 • Portretrecht
 • Reclamerecht
 • Social Media

Model onderzoeken

Bij een modelonderzoek wordt er een onderzoek gedaan naar oudere geregistreerde modellen in het EU register en de modellen in het Internationale modelregister. Modellen in nationale registers (zoals bijvoorbeeld in de Benelux of in Duitsland) die niet tevens zijn aangevraagd als EU model of Internationale modelregistratie, komen dus niet in dit onderzoek naar boven. 

Het onderzoek naar bezwaarlijke en overeenstemmende modellen richt zich uitsluitend op producten met een vergelijkbare vormgeving. Het onderzoek richt zich op visueel identieke en overeenstemmende modellen  die ingeschreven staan (en nog geldig zijn) in één van deze twee registers.

Modellen zijn ingedeeld naar klassen. Een onderzoek wordt alleen gedaan in die ene Locarno klasse.  Modellen met eenzelfde algemene indruk in een andere klasse worden niet gesignaleerd (maar die kunnen wel een probleem vormen).

Omdat de model autoriteiten bij het EUIPO en het WIPO niet beoordelen of een model wel nieuw is, kunnen er ook modelregistraties geciteerd worden die eigenlijk niet geldig zijn. Het is aan de modelhouder om dit zelf te checken. Daardoor kan het gebeuren dat een model ingeschreven staat, terwijl het niet nieuw is, omdat de vormgever of het bedrijf hiervoor wel gewoon de bescherming heeft geclaimd, terwijl het product al langer dan een jaar op de markt is. Toch is het wel een goede indicatie want het onderzoek toont dan wel aan dat dit soort modellen met eenzelfde algemene indruk al bestaan.

 Reikwijdte onderzoek/ gat in onderzoek

De vormgeving van een model kan niet alleen worden geclaimd door de vorm te registreren als EU model of als internationaal model. Om die reden is het onderzoek dus niet volledig. Er is dus een gat /een deel wat niet in dit onderzoek naar boven komt. Dat is enerzijds de vormgeving die geclaimd is in andere registers (zoals Duits nationaal modelregister). Daarnaast kan de vormgeving ook nog op een andere manier beschermd zijn:

Het auteursrecht. Veel producten van toegepaste kunst (waaronder waterflessen) kunnen auteursrechtelijke bescherming claimen als de vormgeving een eigen intellectuele schepping is van de maker. De grens hiervoor in Nederland ligt erg laag, dus dat is bij de meeste flessen wel het geval. Ook als de vormgever deze vorm niet als model heeft laten vastleggen, vaak nog kan die dan wel bescherming claimen.

Naast het geregistreerde model, kent de wet ook nog het ongeregistreerde model. De beschermingsduur daarvan is wel korter, namelijk 3 jaar na de eerste openbaarmaking. Ook deze ongeregistreerde modellen komen (naast de auteursrechtelijk beschermde flessen) niet in het onderzoek naar boven.

Tevens laten sommige bedrijven de vormgeving van een product niet als model vastleggen maar als beeldmerk. Ook deze beeldmerkaanvragen en registraties zijn NIET opgenomen in dit onderzoeken (vallen buiten de reikwijdte van dit onderzoek).

Een modelonderzoek geeft dus wel enig inzicht, maar omvat slechts een (klein) deel van alles wat in het totale vormgevingserfgoed te vinden is. Zoek daarom ook goed zelf online naar wat er nog meer te vinden is, vraag designers waar zij hun inspiratie vandaan hebben en of ze mogelijk een goed overzicht kunnen geven van de producten van concurrenten.

model onderzoek