Model management

 • Auteursrecht
 • Counterfeit - namaak producten
 • Domeinnamen
 • Handelsnamen
 • Internet - online branding
 • Merken
 • Merkregistratie
 • Modellenrecht
 • Octrooibescherming
 • Overige - Algemeen
 • Parodie
 • Pharma
 • Portretrecht
 • Reclamerecht
 • Social Media

Model management

Model management of vormgeving management wordt vaak gedefinieerd als een werkwijze voor vormgevers om een eigen look and feel te geven aan producten zodat die look and feel past bij de identiteit van het bedrijf. 

Vanuit de juridische kant kijken we daar anders naar. Hier is modelmanagement richt zich op de vraag hoe een bedrijf waarde kan krijgen en behouden door tijdig en correct vormgevingsaspecten te claimen. Hoe en bij wie worden vormgevingstrajecten uitgezet. Op welke naam staan de modelregistraties, zijn de auteursrechten ook overgedragen aan het bedrijf. 

Waar zitten de grootste concurrenten waar wordt de meeste namaak gemaakt en de meeste sales verwacht en hoe kan dan het beste de vormgeving worden geclaimd.

Een totaal ander aspect is om jaarlijks te kijken wat er eigenlijk inmiddels is geregistreerd en of de vlag de lading nog wel dekt. Zijn er mogelijk andere nieuwe producten in de maak, moet hiervoor modelrechten worden geclaimd, wanneer is de marktintroductie en kunnen modelrechten al geclaimd worden terwijl de publicatie hiervan wordt uitgesteld. Hoe kan het beste het model worden aangevraagd in lijn of in foto of in beide varianten en wat wordt er getoond bij een meervoudig model.

Is het noodzakelijk om bij een vernieuwing van een model te kijken of dit nog wel relevant is. Ook al is het model nog niet gebruikt wat zijn de verwachtingen binnen het bedrijf moet dit verlengd worden of juist niet. Op welke manier kan er juist waarde worden toegevoegd aan het bedrijf en op welke wijze kunnen er kosten worden bespaard. 

Vanuit modelmanagement kan de IE-portefeuille worden geoptimaliseerd zodat in de toekomst optimaal de modellen ingezet kunnen worden om niet alleen meer afstand te nemen van concurrenten via unieke vormgeving maar ook om op die manier de waarde van een bedrijf te vergroten.

model management