Wat is een model

Technisch gezien lijken producten steeds meer op elkaar, daarom is het essentieel om een onderscheidende vormgeving te hebben om een eigen plek in de markt te veroveren. Uit onderzoek blijkt dat nieuwe producten succesvoller zijn als er veel aandacht wordt besteed aan design tijdens de ontwikkelingsfase en als ontwerpers bij de ontwikkeling van het product worden betrokken. Het is echter belangrijk dat derden niet gemakkelijk kunnen meeliften op deze vormgeving. Daarom is het raadzaam om de vormgeving van nieuwe producten en design als een model vast te leggen. Maar wat is precies een model?

De wettelijke definitie is: Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. 

Een model kan zowel tweedimensionaal zijn, zoals bijvoorbeeld een behangpatroon, als driedimensionaal, zoals een fles of fiets. Het uiterlijk van een model wordt bepaald door verschillende kenmerken zoals lijnen, omtrek, kleuren, vorm, textuur en materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan, volgens de wettelijke bepalingen. De term ‘voortbrengsel’ wordt in de wet uitgelegd als elk voorwerp dat op industriële of ambachtelijke wijze is vervaardigd, inclusief verpakkingen, grafische symbolen en typografische lettertypen. Verschillende elementen spelen dus een rol bij het bepalen van het uiterlijk van een model.

Niet elk model komt voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking. Er zijn twee eisen.

  1. Een model moet nieuw zijn en
  2. Een model moet eigen karakter hebben.

Voor de nieuwheid is vooral belangrijk dat er geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóórdat het modeldepot werd ingediend. In deze definitie zijn de woorden ‘identiek model’, ‘beschikbaarstelling voor het publiek’ en ‘voor het modeldepot’ van belang.

Om voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet een model zowel nieuw zijn als een eigen karakter hebben. Dit betekent dat de algemene indruk van het model volgens een geïnformeerde gebruiker verschilt van de algemene indruk van oudere modellen, ook wel bekend als het ‘vormgevingserfgoed’. De geïnformeerde gebruiker is iemand die bekend is met de producten en ontwikkelingen in de betreffende branche.

 

wat is een model