Modelonderzoek

Bij een modelonderzoek, wordt onderzocht of een speciale vormgeving al bestaat voor een specifiek product. Modelonderzoek is daarom niet volledig dekkend, het is meer een negatieve check. Reden is dat niet iedere nieuwe vormgeving van een product wordt vastgelegd als model. Alleen die voorwerpen en designs die vastgelegd zijn als model zijn te onderzoeken. En dan alleen voor de producten die onderzocht worden. Als het design dus eerder gebruikt is voor andere producten dan komt dit ook niet uit een modelonderzoek.

Een modelonderzoek zal gebruikelijk alleen plaatsvinden in de registers van de EU en het Internationale register. Verstandig is om te checken in welke landen de productie plaatsvindt en waar verkoop. Het advies is om ook in deze landen modelonderzoek te laten verrichten (in de nationale registers van die landen).

Bedenk wel dat een model onderzoek niet volledig is. Bedrijven laten soms de vormgeving van nieuwe producten niet vastleggen omdat zij daarbij vertrouwen op het auteursrecht in dat land (dat is vooral iets wat in Nederland zo is). Auteursrechten ontstaan door een eerste openbaarmaking en niet door registratie in een register. Nadeel (dat deze rechten niet geregistreerd zijn) is, dat dit moeilijk te onderzoeken is. Daardoor ontbreekt er een groot stuk.

Dit geldt eigenlijk eveneens zo voor de niet geregistreerde modellen, ook die ontbreken in dit overzicht. Het is daarom aan te raden om ook zelf veel online onderzoek te doen en daarnaast de vormgever te vragen een goed overzicht te geven van het vormgevingserfgoed op dat moment en dit vast te leggen intern.

Naast deze gesignaleerde modellen, bestaan er ook nog beeldmerken (die vaak overeenkomen met een model) en vormmerken. Ook deze zijn niet in het onderzoek meegenomen (maar daarvoor kan wel een apart onderzoek gedaan worden). De kosten hiervan zijn sterk afhankelijk van het gebied.

model onderzoek - designers erfgoed