Inbreuk op model

Het modellenrecht biedt een belangrijk voordeel in de bescherming van de vormgeving, namelijk dat de houder een registratie krijgt. Zolang er geen procedure is ingeleid om de ongeldigheid van deze registratie aan te vechten, wordt deze als geldig beschouwd door de rechter. Dat is best opmerkelijk want de autoriteiten controleren bij een nieuwe modelaanvraag namelijk niet of het model aan de wettelijke eisen van nieuwheid en eigen karakter voldoet. Met een modelregistratie heeft de modelhouder vooral in een snelle gerechtelijke procedure zoals een kort geding, een voordeel, omdat de druk en het initiatief om de nietigheid van het model aan te vechten bij de gedaagde partij liggen. Wanneer je het exclusieve recht hebt op een geregistreerd EU-modelrecht, betekent dit dat je als enige het model mag gebruiken en dat je derden die geen toestemming hebben verkregen, kunt verbieden om het model – en elk ander model dat een soortgelijke indruk geeft – in de hele EU te gebruiken. Onder gebruik valt het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of in voorraad houden van deze producten. Indien iemand zonder toestemming gebruik maakt van het model, dan pleegt deze persoon inbreuk op het modelrecht. Bij het standaard EU-model kan er in dat geval een verbod worden opgelegd voor het gebruik van het model in alle EU-landen.
inbreuk op model