Beschermingsgebied modellen

Net zoals bij merken en octrooien het geval is, is het belangrijk om bij modellen vooraf goed na te denken over waar bescherming gewenst is. Het is verstandig om niet alleen bescherming aan te vragen voor de afzetmarkt, maar ook voor de belangrijkste productielanden. Een model moet nieuw zijn op het moment van indiening. In Europa geldt een extra termijn van een jaar (na de eerste openbaarmaking) om alsnog bescherming aan te vragen. Maar in sommige landen is er geen ontsnappingsclausule en moet het model écht nieuw zijn. Daarom is het belangrijk om tijdig, vóór de lancering van het product, te bepalen in welke landen bescherming belangrijk is en waar de registratie dus moet worden aangevraagd. Hoewel het in principe mogelijk is om een modelregistratie aan te vragen voor de Benelux (behalve Nederland), wordt dit in de praktijk zelden gedaan. De kosten voor een Benelux-aanvraag zijn namelijk bijna net zo hoog als die voor een EU-aanvraag, terwijl de EU-aanvraag bescherming biedt in alle 27 EU-landen. Hoewel het Benelux-model nog steeds bestaat, wordt het in de praktijk nauwelijks gebruikt. Als bescherming van een model nodig is in zowel de EU als in verschillende landen buiten de EU, kan een Internationale Registratie worden ingediend. De modelaanvraag bij de Europese autoriteiten is een administratieve procedure. De autoriteiten controleren niet of het model voldoet aan de wettelijke eisen, maar ze controleren alleen of er aan een aantal voorwaarden is voldaan, zoals of de taksen zijn betaald, er afbeeldingen zijn toegevoegd en of er een naam van de houder is opgegeven. De EU-aanvraagprocedure voor modelregistratie verloopt zeer snel omdat het een administratieve procedure is. Hierdoor wordt het model vrijwel direct gepubliceerd in een openbare database die voor iedereen toegankelijk is. In feite kan een EU-modelregistratie binnen één dag worden afgerond. Echter, als er ook een octrooi-aanvraag wordt ingediend, kan deze snelle publicatie nadelig zijn. Wij helpen daarom graag om dit probleem te voorkomen. Als er bescherming wordt aangevraagd buiten de Europese Unie, kan het langer duren voordat de registratie is afgerond. Bovendien zijn de eisen die gesteld worden aan de aanvraag vaak strenger dan bij de EU-aanvraag, zoals bijvoorbeeld eisen met betrekking tot de tekeningen en verklaringen van ontwerpers.
beschermingsgebied modellen via Internationale registratie