Merk overdragen

Een merk kan alleen maar worden overgedragen als een merk eerst is geregistreerd. Vaak gelden er speciale voorwaarden (kosten) of een merk wel overgedragen kan worden, met name als dit over landsgrenzen heen gaat (vanuit de Verenigde staten naar bijvoorbeeld België). Overdracht van een merk kan zijn aan een derde partij, koop uit een faillissement, maar ook naar een dochteronderneming of van de oprichters naar een bedrijf.

Als een merk wordt overgedragen dan wordt daarvoor een akte van overdracht opgesteld. Die moet dan door beide partijen getekend worden. Om acties tegen derden te kunnen nemen die inbreuk maken op de merkrechten, moet de akte ook zijn ingeschrevn in het register.

De overdracht van een merk kan niet mondeling, daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig, een zogenaamde akte. In die akte kan van alles worden vastgelegd  maar vaak wordt er een verkorte akte opgesteld. Reden hiervan is dat het register openbaar is en iedereen anders exact kan lezen wat er voor hoeveel geld is overgenomen. Toch moet in de akte wel een aantal elementen zijn opgenomen anders is die niet bruikbaar. 

Het is verstandig de overdracht te laten aantekenen in het register. Alleen dan kunnen de merkrechten in stelling worden gebracht tegen inbreukmakers.

Het is belangrijk om een goede adviseur in te schakelen als bedrijven merken willen overdragen of overnemen. Check wat er precies onder de overdracht valt en stel daarvoor een werkzame verklaring op. Neem daarin ook afspraken op als vergoedingen, licenties, gebruik in welke landen, maar ook of onder de overdracht tevens valt alle domeinnamen waarin de merken voorkomen en social media accounts. Stel voor de inschrijving in het register een verkorte verklaring op omdat het register openbaar is en concurrenten dus kunnen meelezen.

merk overdragen - overdracht benelux merk