Merk management

Merk management of brand management wordt vaak gedefinieerd als een strategie van bedrijven om producten of diensten van het bedrijf ni de markt te zetten. Vanuit de juridische kant kijken we daar anders naar. Hier is merkenmanagement meer de vraag hoe een bedrijf merkwaarde wil verkrijgen. Is dat door te werken met hele unieke onderscheidende merken die naast elkaar gebruikt worden. Wat is daarvan het voordeel en wat het nadeel.

Of kiest een bedrijf er juist voor te gaan werken met een super brand waaronder dan allemaal minder belangrijke en vaak dan beschrijvende merken hangen. 

Tevens is van belang dat er gekeken wordt naar de gehele communicatie. Welke andere tekens worden er gebruikt, voegen die waarde toe aan het bedrijf. Welke tekens worden als herkenningstekens gebruikt op social media en online. ZIJn en kunnen die tekens geregistreerd worden.. Kunnen deze tekens extra waarde toevoegen of is het gebruik juist kannibaliserend?

Een totaal ander aspect is om jaarlijks te kijken wat er eigenlijk inmiddels is geregistreerd en of de vlag de lading nog wel dekt. Zijn er mogelijk andere nieuwe producten die het bedrijf maakt en vallen nieuwe producten wel onder de huidige merkregistraties (denk aan NFT en activiteiten in de Metaverse).

Is het noodzakelijk de bestaande registratie uit te breiden of  moet bij een vernieuwing van een merk juist het merk voor niet alles worden vernieuwd omdat het niet langer meer hiervoor wordt gebruikt. Op welke manier kan er juiste waarde worden toegevoegd aan het bedrijf en op welke wijze kunnen er kosten worden bespaard. Vanuit merkmanagement kan de IE-portefeuille worden geoptimaliseerd zodat in de toekomst optimaal de merken ingezet kunnen worden om de waarde van een bedrijf te vergroten.

merk-management duvel beheer merkenportefeuille