Merk bewaken

Wat is merkbewaking?

De merkbewaking checkt dagelijks welke nieuwe merken er gedeponeerd zijn in de voor u relevante registers. Als er een overeenstemmend merk wordt gesignaleerd dan wordt dit aan de klant gemeld.

 

Waarom merkbewaking?

Door de registratie van een merk krijgt de houder een uniek monopolie om dit merk te gebruiken. Bedenk dat bijvoorbeeld in de Benelux (maar ook niet bij het Europese merkenbureau) de merkautoriteiten niet zelf actief checken of er mogelijk en inbreukmakend merk wordt aangevraagd. Handhaven, voorkomen dat er een overeenstemmend merk wordt geregistreerd, is een taak voor de merkhouder. Dit betekent dat ook derden een vrijwel identiek merk kunnen registreren. U moet daarom zelf actief hiertegen optreden om uw oudere merkrechten te behouden.

De merkbewaking signaleert in een vroeg stadium of er een overeenstemmend merk aangevraagd wordt. Het voordeel hiervan is, dat door snel contact op te nemen met de wederpartij vaak een ingewikkelde en dure rechtszaak voorkomen kan worden.

 

Wat moet er bewaakt worden?

Het merk moet bewaakt worden voor de producten en diensten waarvoor het gebruikt wordt en het gebied waarvoor het merk is geregistreerd. Vaak bestaat het idee om het merk ook breder te gaan gebruiken. Niet alleen voor andere producten maar ook in andere landen. In dat geval is het verstandig de bewaking direct uit te breiden naar de nieuwe producten en de nieuwe landen.

 

Wat kan er bewaakt worden­?

Niet alleen woordmerken maar alle mogelijke merken kunnen bewaakt worden, dus ook logo’s en vormen van verpakkingen. Mocht u zowel een woordmerk als een beeldmerk geregistreerd hebben, dan adviseren wij u graag over de noodzaak om naast het woordmerk ook een beeldmerk in bewaking te nemen.

 

Hoe gaat de merkbewaking?

Bij een merkbewaking spelen drie aspecten een rol; de merken, de producten/diensten waarvoor het merk geregistreerd is en het land waar beide merken geregistreerd zijn.

Onze juristen beoordelen eerst of de merken overeenstemmen. Zo ja, dan wordt er gekeken of de wederpartij het merk gebruikt voor dezelfde producten of diensten. Als laatste wordt er gecontroleerd of u in het bewuste land wel bescherming heeft en wie de oudste rechten heeft. Afhankelijk hiervan adviseren wij u dan over de te nemen stappen.

 

Welke vervolgstappen zijn er mogelijk?

Als er een overeenstemmend merk gesignaleerd wordt, dan is de eerste stap de wederpartij aanschrijven met het verzoek de aanvraag in te trekken. Mocht die dit niet doen dan zijn er vaak twee mogelijkheden.

Enerzijds een formele procedure instellen bij de merkautoriteiten zodat het merk geweigerd wordt (een oppositie).Anderzijds kan er een procedure gestart worden bij de bevoegde rechter om gebruik van het teken te stoppen. Geen actie ondernemen is niet verstandig omdat daarmee uw merk verwatert.

merk bewaken - merkbewaking