Licentieovereenkomst merk

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij door de ene partij aan de andere partij een bepaald recht wordt gegeven. In de meeste gevallen gaat het om de verlening van een gebruiksrecht ten aanzien van een intellectueel eigendomsrecht.

Wat is een licentieovereenkomst?

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij door de ene partij aan de andere partij een bepaald recht wordt gegeven. In de meeste gevallen gaat het om de verlening van een gebruiksrecht ten aanzien van een intellectueel eigendomsrecht. Een merkregistratie is een intellectueel eigendomsrecht. Om die reden worden merkrechten soms in licentie gegeven aan derden. Bijvoorbeeld omdat de merkhouder geen geld heeft om verder uit te breiden naar andere gebieden.

In een licentieovereenkomst staan vaak bepalingen over hoe en waar het merk gebruikt mag worden. De licentiegever verklaart erin de merkenrechten niet in stelling te brengen tegen de licentienemer. Er zijn bepalingen over het gebied waar dit van toepassing is, wat de licentienemer ermee mag doen, communicatie, kwaliteitseisen, vertrouwelijke informatie, geheimhouding, delen know-how en natuurlijk over de afdracht/ de licentievergoeding die de licentienemer moet betalen.

Er zijn een aantal licentievormen:

  • exclusieve gebruikslicenties: dan krijgt de licentienemer als enige het recht om die merkrechten binnen een bepaald gebied uit te oefenen.
  • niet exclusieve licenties: dan kan de licentiegever ook zelf het recht nog blijven gebruiken of dit in licentie geven aan andere partijen binnen hetzelfde grondgebied.
  • sole licenties: dan krijgt maar een partij een licentie, maar mag de licentiegever zelf het merk nog wel gebruiken
  • open licenties: Daar kan iedereen dan gebruik van maken als je maar aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Licenties zijn vormvrij maar vaak zijn de afspraken schriftelijk vastgelegd (en dat is ook aan te raden om problemen te voorkomen).

Als besloten wordt een merk in licentie gegeven aan een derde om de oude producten te blijven produceren, wie is dan aansprakelijk als er iets fout is met dit product? Niet alleen de fabrikant is dan aansprakelijk, ook het bedrijf dat zich presenteert als maker (de licentiegever) is aansprakelijk. Als een merk in licentie wordt gegeven, maak dan duidelijke afspraken over hoe de kwaliteit gegarandeerd blijft, de controle hierop en de aansprakelijkheid als dit niet wordt nagekomen.

Wat is een merk - licentieovereenkomst merk