Wat is een merk?

Een merk is een herkenningsteken waarmee producten of diensten van verschillende bedrijven kunnen worden onderscheiden. Een merk helpt om een bepaald product of dienst te identificeren en te onderscheiden van vergelijkbare producten of diensten van andere bedrijven.

Waar moet een merk aan voldoen?

De wettelijke definitie van een merk is te vinden in artikel 2.1 van het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE). 

‘Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze:

  • de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en
  • in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.

Kort samengevat een merk moet

  1. onderscheidend vermogen hebben en 
  2. het moet duidelijk en nauwkeurig kunnen worden weergegeven in het register.

Vroeger moest een teken grafisch kunnen worden weergegeven om als merk te worden geregistreerd, maar sinds de aanpassing van het BVIE aan de Merkenrichtlijn 2015 is dit niet langer een vereiste. Tegenwoordig mag een merk ook worden weergegeven als een digitaal bestand. Een teken kan dus ook een geluid of een filmpje zijn, zolang het maar voldoende onderscheidend vermogen heeft. 

Het onderscheidend vermogen is een belangrijk criterium voor een merk, aangezien het moet kunnen onderscheiden van de producten of diensten van andere bedrijven. Beschrijvende namen hebben over het algemeen geen onderscheidend vermogen en worden daarom niet als merk geregistreerd. Er zijn echter uitzonderingen mogelijk, zoals in het geval van een beschrijvende naam die is ingeburgerd en daardoor toch als merk kan worden geregistreerd.

Merkregistratie westmalle