Verwarringsgevaar

Dit betekent dat het publiek zou kunnen denken dat de producten met het merk en de producten met het vergelijkbare teken afkomstig zijn van dezelfde onderneming (directe verwarring) of dat de achterliggende ondernemingen aan elkaar gerelateerd zijn (indirecte verwarring).

Verwarringsgevaar

Als merkhouder kan je het gebruik verbieden van een teken dat:

  • identiek is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren/diensten;
  • overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren/diensten waardoor gevaar voor verwarring kan ontstaan. Verwarringsgevaar is hier dus een extra vereiste;
  • identiek is aan of overeenstemt met het merk – dat bekend moet zijn – en zonder geldige reden gebruikt wordt voor andere of dezelfde waren/diensten, mits daarmee afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk. Een bekend merk heeft dus een ruimere beschermingsomvang en kan niet alleen gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren/diensten tegengaan, maar ook gebruik voor andere waren/diensten;
  • zonder geldige reden wordt gebruikt anders dan voor waren/diensten (dus niet als merk) en afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan gebruik van een handelsnaam of domeinnaam.

Als merkhouder heb je niet alleen het recht om op te treden tegen het gebruik van exact hetzelfde merk, maar ook tegen het gebruik van merken die erop lijken. Er moet echter wel sprake zijn van verwarringsgevaar. Dit betekent dat het publiek zou kunnen denken dat de producten met het merk en de producten met het vergelijkbare teken afkomstig zijn van dezelfde onderneming (directe verwarring) of dat de achterliggende ondernemingen aan elkaar gerelateerd zijn (indirecte verwarring).

Verwarringsgevaar kan alleen ontstaan als de aangeboden producten of diensten soortgelijk zijn. Voorbeeld, het merk ABCOR voor diensten van een merkenbureau kan niets ondernemen tegen het gebruik van het merk ABCOR voor fietsen. Dat ligt vaak wel wat anders als het om een heel bekend merk gaat, daar is de bescherming breder van. Om te bepalen of er sprake is van verwarringsgevaar, moet worden bekeken of de producten identiek zijn of erop lijken.

Daarnaast moeten de merken worden vergeleken op hun fonetische, visuele en begripsmatige aspecten. Als de merken voldoende op elkaar lijken en de producten/ diensten ook dan is er voldoende reden om aan te nemen dat de merken voor verwarring kunnen zorgen.

Wat is een merk - verwarringsgevaar- overeenstemmende logo's - michael kors