Slagzin als merk

Een slagzin of slogan is een korte, pakkende uitdrukking die een merkidentiteit of marketingboodschap weergeeft en die bedrijven vaak gebruiken als onderdeel van hun marketingstrategie. Het doel van een slagzin is om de aandacht van consumenten te trekken, de merkherkenning te vergroten en de verkoop te stimuleren.

Slagzin als merk

Een slagzin of slogan is een korte, pakkende uitdrukking die een merkidentiteit of marketingboodschap weergeeft en die bedrijven vaak gebruiken als onderdeel van hun marketingstrategie. Het doel van een slagzin is om de aandacht van consumenten te trekken, de merkherkenning te vergroten en de verkoop te stimuleren.

Voor een slagzin (of slogan) gelden dezelfde regels als voor een woordmerk. Een slagzin moet onderscheidend vermogen hebben: consumenten moeten de slagzin zien als een herkenningsteken van een specifiek bedrijf en niet alleen als een verkoopbevorderende kreet.

Slagzinnen worden eerder als merk geaccepteerd als er woordspelingen gebruikt worden of als er een onverwachte wending in zit, bijvoorbeeld: ‘Wat tank je zelf?’ – van Tango benzinestations. Een slagzin kan ook door intensief en consistent gebruik inburgeren bij de consument en zo als merk worden gezien.

Een banale zin is vaak niet voldoende onderscheidend. Als een slagzin eigenlijk meer een normale zin is en nog niet volop gebruikt wordt, is de kans groot dat de merkautoriteiten de registratie van de slagzin als woordmerk weigeren. Lange en omslachtige slagzinnen worden vaak ook geweigerd als merk, omdat ze niet gemakkelijk te onthouden zijn.

Hele korte en algemene aanprijzingen redden het vaak ook niet, zoals “Best Buy”, omdat deze te algemeen zijn en geen specifieke kenmerken van het merk benadrukken. Een goede slagzin moet vooral onderscheidend zijn als je dit als merk wil registreren.

merkonderzoek -slogans - Proximus - Think Possible