Merkonderzoek logo

Bij een nieuw logo is het van belang om rekening te houden met een aantal rechten. Een logo wordt niet alleen beschermd als het geregistreerd is als merk (beeldmerk) maar kan ook geregistreerd zijn als model. Daarnaast zijn logo’s vaak auteursrechtelijk beschermd.

Merkonderzoek logo

Bij een nieuw logo is het van belang om rekening te houden met een aantal rechten. Een logo wordt niet alleen beschermd als het geregistreerd is als merk (beeldmerk) maar kan ook geregistreerd zijn als model. Daarnaast zijn logo’s vaak auteursrechtelijk beschermd.

Om die reden is onderzoek naar beeldmerken altijd erg complex. Er moeten een aantal onderzoeken uitgevoerd worden. Bedenk wel dat dit nooit een compleet geeft, onderzoek kan namelijk alleen plaatsvinden in de registers en het logo moet daar dan wel zijn geregistreerd.

1) Beeldmerk onderzoek
Net zoals bij een woordmerk moeten de registers in het bewuste gebied onderzocht worden. Voor België moet er dan gezocht worden in het Benelux register, het register van de Europese merk autoriteiten en van het WIPO (onderzoek naar internationale registers waarbij de Benelux is aangegeven).

2) Model onderzoek
Daarnaast kunnen logo’s ook geregistreerd worden als model. Om die reden zal er ook een modelonderzoek moeten plaatsvinden.

3) Auteursrecht onderzoek
Auteursrecht ontstaat uit zichzelf als de maker een intellectuele schepping heeft gemaakt. De auteur heeft dus geen registratieverplichting. Het nadeel hiervan is wel dat er ook geen register is waar dit soort werken kunnen worden onderzocht.

Wat is niet te vinden en kan toch een probleem vormen?
Logo’s en merken die wel gebruikt worden maar die niet zijn vastgelegd kunnen dus wel een probleem zijn. Daarnaast zijn er ongeregistreerde modelrechten en kan het werk/ logo auteursrechtelijk beschermd zijn.
Om die reden is het van groot belang om ook een online check te doen via zoekmachines zoals Google om (deels) inzicht te krijgen in overeenstemmende logo’s die niet zijn geregistreerd.

merkonderzoek -logo search diverse delhaize variaties