Merkonderzoek

Bij een merkonderzoek wordt er niet alleen gekeken of er identieke merken bestaan, maar er wordt ook gezocht of er mogelijk oudere overeenstemmende merken bestaan die een probleem kunnen vormen voor het gebruik en de registratie van uw merk.

Wat is een merkonderzoek?

Bij een merkonderzoek wordt er niet alleen gekeken of er identieke merken bestaan, maar er wordt ook gezocht of er mogelijk oudere overeenstemmende merken bestaan die een probleem kunnen vormen voor het gebruik en de registratie van uw merk. Het onderzoek kijkt dus ook naar merken die visueel, auditief of begripsmatig lijken op het nieuwe merk. Het onderzoek strekt zich uit tot de merken die geregistreerd zijn in de registers van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, de Europese Unie en het WIPO.

Waarom een merkonderzoek?

Door de registratie van een merk krijgt de merkhouder een uniek monopolie om dit merk te gebruiken. Hierbij geldt dat degene die het oudste recht heeft anderen kan verbieden om een identiek of overeenstemmend teken te gebruiken.

Een merkonderzoek geeft inzicht of er problemen zijn te verwachten bij het gebruik van een nieuw merk. Aan de hand van de resultaten kan besloten worden toestemming te vragen, het merk iets aan te passen of juist het gebruik iets te wijzigen. Op die manier kan niet alleen een toekomstig probleem voorkomen worden maar mogelijk ook een formele oppositie. Onderzoek is geen wettelijke verplichting maar een preventieve actie om problemen te voorkomen.

Hoe wordt een merk onderzocht?

Het onderzoek wordt ingesteld naar alleen die producten en diensten waarvoor u het merk gaat gebruiken. Onze juristen analyseren de resultaten en sturen u een rapport met alleen de relevante merken, de merken die nader besproken worden (vaak niet meer dan 5% van de totale resultaten). In de rapportage geeft de onderzoeker aan welke merken een probleem kunnen vormen en hoe hierop geanticipeerd kan worden. Ieder rapport eindigt met een samenvatting, een korte conclusie over de mogelijkheden en risico’s in verband met de nieuwe naam.

merkonderzoek - vele lotusmerken naast elkaar