Merk inbreuk online

Als je een goed lopend product verkoopt, is de kans groot dit navolging krijgt, dat er bijvoorbeeld alternatieven worden aangeboden of dat het product wordt na gemaakt.

Merk inbreuk online

Als je een goed lopend product verkoopt, is de kans groot dit navolging krijgt, dat er bijvoorbeeld alternatieven worden aangeboden of dat het product wordt na gemaakt. Andere partijen willen dan maar wat graag een graantje meepikken van dit succes. Vooral als het om een alledaags product gaat dat populair is bij veel consumenten.

Het is natuurlijk van groot belang dat het product goed is beschermd. Bedenk een goede merknaam en laat die voor introductie op de markt registreren in de relevante landen. Als het nieuwe product ontworpen is, vraag dan tijdig een modelregistratie aan.Gaat het om technische hoogstandjes in het product, bescherm dit dan via het octrooirecht. Als je product goed beschermd is, sta je veel sterker tegenover eventuele copycats. De twee meest voorkomende acties bij online inbreuk is enerzijds een procedure bij de rechter om dit een halt toe te roepen en anderzijds de bewuste vermelding te laten verwijderen via bijvoorbeeld een notice and take down in te dienen bij de online marktplaats.

Als gekozen wordt de inbreukmaker aan te schrijven check dan eerst of er (contact)gegevens op die website staan of op het account als het om social media gaat. Ook is het zinvol om te bekijken wie de betreffende domeinnaam heeft geregistreerd (via www.whois.com). Contactgegevens staan niet altijd op de website. Sowieso zinvol is het om een namaakproduct te bestellen en zo niet alleen de namaak zelf (en dus bewijs) in handen te krijgen, maar ook gegevens van de aanbieder te achterhalen.

Domeinnamen zijn wereldwijd te registreren. Een be domeinnaam is dus niet uitsluitend voor Belgische bedrijven. Een buitenlands bedrijf heeft hier net zoveel recht op. Omdat domeinnamen geregistreerd worden volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, zijn er geregeld conflicten. Omdat een domeinnaam een adres is op internet met daarin meestal een woord gaat het vaak om merk- of handelsnaamconflicten.

De enkele registratie van een domeinnaam levert geen handelsnaam- of merkrechten op. Omgekeerd is de enkele registratie van een domeinnaam door iemand ook niet direct een inbreuk (hoe vervelend dit soms ook is). Pas als de domeinnaam wordt gebruikt, kan dit inbreuk opleveren op een ouder recht. Het gaat dan meestal om een handelsnaam- of merkenconflict. Gebruik van de domeinnaam leidt vaak tot problemen als de domeinnaam identiek is of sterk lijkt op een ouder merk.

Als er een merk is opgenomen in de domeinnaam, dan kan er verwarring ontstaan over die de producten nu aanbiedt. Is dat de merkhouder, een concurrent of een dealer. Het EU Hof heeft bepaald dat een dealer de mogelijkheid moet hebben om reclame te maken voor de producten die hij verkoopt. De vraag is: mag een bedrijf daarvoor een domeinnaam registreren waarin het merk van de producent is opgenomen? JA dat mag, maar belangrijk is dat de dealer duidelijk aangeeft of het bedrijf wel of niet een commerciële band heeft met de fabrikant. Een woord als ‘winkel’, ‘shop’ of ‘dealer’ wekt snel die indruk. Gebruik dat dus niet.

Om snel domeinnaamconflicten te kunnen beslechten, is er een simpele en snelle administratieve procedure bedacht . Voor .be-domeinnamen heeft DNS.be een alternatieve geschillenprocedure georganiseerd via het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Voor .eu-domeinen kan is er een gelijkaardige procedure bij Eurid, terwijl ICANN voor geschillen over generieke domeinnamen – zoals .com of .org – de Uniform domain name Dispute Resolution Policy (UDRP) heeft opgezet. Dit geldt ook voor de .vlaanderen en .brussels domeinnamen.

Voor meer complexe zaken (of als er schadevergoeding wordt geclaimd), is een gang naar de rechter een betere route. Hier gelden per land andere regels. Welk recht van toepassing is, hangt af van allerlei omstandigheden. Bij een .be-domeinnaam en als de domeinnaamhouder in België woont, geldt in beginsel Belgisch recht. De claim zal dan vaak gebaseerd zijn op de regels die gelden voor Benelux-merken of op het Belgische handelsnaamwet. Als het bijvoorbeeld gaat om een .com-domeinnaam met een houder in Amerika, dan zal eerder het Amerikaanse recht van toepassing zijn en zal er geprocedeerd moeten worden in de V.S.

inbreuk op merk - merk inbreuk online