Inbreuk op merk

Als er inbreuk wordt gemaakt, schakel dan een van onze experts in. Voordat er een sommatie gestuurd wordt, is het belangrijk alle stappen in de juiste volgorde vast te leggen.

Inbreuk op merk

Eén van de voornaamste (zo niet de voornaamste) redenen om een merk te registreren is naast expansie nattijk derden te verbieden dezelfde of een overeenstemmend merk te gebruiken, voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten. Als merkhouder heb je dus een verbodsrecht.

Merkrechten ontstaat op het moment van registratie in het merkenregister (zoals het Benelux of het Europese merkenregister). Een merkrecht geeft verdergaande (verbods)mogelijkheden dan een handelsnaamrecht. Bovendien kan een merk uit veel meer en andere bestanddelen bestaan dan alleen een woord, letters en/of cijfers Op basis van de Benelux wet kan opgetreden worden tegen een merk dat:

  • Identiek is aan het geregistreerde merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren/diensten. Het gaat hier om een identiek merk wat gebruikt wordt voor identieke waren en producten. Meestal gaat het hier om namaakproducten
  • Overeenstemt met het merk en wordt gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren/diensten waardoor gevaar voor verwarring kan ontstaan. Het gaat dus niet alleen om identieke merken maar ook merken die erop lijken (visueel, auditief of begripsmatig). Daarnaast moeten de producten hetzelfde zijn, soortgelijk of complementair. Belangrijk er moet wel verwarring zijn. Het publiek moet kunnen denken dat de producten van dezelfde onderneming zijn komen (‘directe verwarring’) of dat de achterliggende ondernemingen bij elkaar horen (‘indirecte verwarring’).Verwarringsgevaar kan alleen ontstaan als de aangeboden waren en diensten soortgelijk zijn. Het merk GRANADA voor auto’s zal bijvoorbeeld niets kunnen beginnen tegen GRANADA voor zeep.
  • Aanhaakt bij een bekend merk. Als het nieuwe merk identiek is aan of overeenstemt met een geregistreerd bekend merk. Dat kan dus ook ook als dat nieuwe merk gebruik wordt voor andere waren/diensten. Er moet dan wel sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.
  • Zonder geldige reden gebruikt wordt voor iets anders (dans dan merkgebruik). Denk hier aan gebruik als handelsnaam, domeinnaam, parodie. Ook daar zijn wel weer een paar uitzonderingen op.

Als er inbreuk wordt gemaakt, schakel dan een van onze experts in. Voordat er een sommatie gestuurd wordt, is het belangrijk alle stappen in de juiste volgorde vast te leggen. Is er wel sprake van inbreuk, welke rechten heeft de wederpartij, hoe wordt het merk gebruikt, welke andere rechten spelen mogelijk een rol. Pas als dat onderzoek positief is, is het verantwoord om een sommatie weg te sturen.

merkinbreuk luxauto vs luxuto.lu