Internationaal merk

Wanneer een bedrijf internationaal actief is in veel landen, kan het voordelig zijn om gebruik te maken van de route van de Internationale registratie om merkbescherming te verkrijgen.

Internationaal merk

Wanneer een bedrijf internationaal actief is in veel landen, kan het voordelig zijn om gebruik te maken van de route van de Internationale registratie om merkbescherming te verkrijgen. Hierbij kan met één aanvraag merkbescherming worden aangevraagd in veel landen wereldwijd.Naast de Europese Unie kan via deze route makkelijk bescherming aangevraagd worden voor landen zoals Engeland, Amerika of China.

De aanvraag is gebaseerd op een eerste nationale basisaanvraag, zoals een Benelux-aanvraag of een Uniemerk-aanvraag voor Belgische bedrijven, en wordt ingediend bij het WIPO in Genève. Als de merkaanvraag wordt goedgekeurd, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de nationale autoriteiten van de landen waar bescherming wordt aangevraagd. De aanvraag wordt daar vervolgens als een gewone nationale merkaanvraag behandeld. Eventuele problemen of weigeringen in een specifiek land hebben geen invloed op de aanvraag in andere landen.

De grootste voordelen van deze route zijn de lage kosten, de beperkte impact van eventuele problemen tot één land (in tegenstelling tot het alles-of-niets systeem van een Uniemerk), en het centraal beheer van merkrechten via het WIPO, zoals de vernieuwing van de merkregistratie of een adreswijziging.

Het grootste nadeel is dat de status van een Internationale merkaanvraag 5 jaar lang afhankelijk blijft van de status van de basisaanvraag. Als bijvoorbeeld de basisregistratie binnen vijf jaar vervalt, vervalt de Internationale registratie ook en moeten er extra kosten worden gemaakt om nationale registraties te verkrijgen voor de landen waar bescherming is aangevraagd via de route van de Internationale registratie.

Beschermingsgebied merken internationaal merk - WIPO Verdrag van Madrid