Europese Unie merk

Een Uniemerk biedt via één aanvraag bescherming in alle 27 landen van de Europese Unie.

Europese Unie merk

Een Uniemerk biedt via één aanvraag bescherming in alle 27 landen van de Europese Unie. Naast België is het merk dan ook direct geldig in Bulgarije, Duitsland, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Het aanvragen van een Uniemerk heeft een aantal hele grote voordelen. Het is relatief voordelig en via de rechter kan direct een verbod worden verkregen voor alle EU-landen. Echter, een Uniemerk kent ook een nadeel: het is een alles-of-niets systeem. Als er in een van de EU-landen een merkhouder is met een oudere overeenstemmende merkregistratie die bezwaar maakt tegen de aanvraag of registratie, kan dit de gehele aanvraag of registratie (in alle andere EU-landen) blokkeren. Daarnaast heeft het EU-Hof in de zaak ONEL-OMEL geoordeeld dat het gebruik van een Uniemerk in een land niet altijd als ‘normaal gebruik’ kan worden beschouwd.

Omdat het merkenrecht geharmoniseerd is, zijn de artikelen uit de Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) vrijwel identiek aan de artikelen uit de Uniemerken-Verordening. Als een merk alleen in België wordt gebruikt, is het daarom verstandiger om eerst een Benelux-merk aan te vragen. Een Uniemerk kan worden aangevraagd bij het EUIPO (Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom).