Intellectueel Eigendomsrecht begrepen

Overige - Algemeen

Dit voorjaar is Intellectueel Eigendomsrecht begrepen verschenen, waar wij als co-auteur aan hebben meegewerkt. Het boek is vooral bedoeld voor hbo-studenten, maar ook geschikt voor andere studenten en bedrijfsjuristen. In vier hoofdstukken wordt uitgelegd hoe de IE-rechten handelsnamen, merken, modellen en auteursrecht ontstaan, in stand blijven (of teniet worden gedaan) en worden gehandhaafd. Het afsluitende hoofdstuk gaat over de slaafse nabootsing.

Aan de hand van veel plaatjes en praktijkvoorbeelden wordt het recht uitgelegd, waarbij natuurlijk de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU worden behandeld. Het nieuwe studieboek is onderdeel van de boekenreeks Recht begrepen van Boomjuridisch.