TOBLERONE en de Matterhorn

Merkregistratie

Het is algemeen bekend dat staatssymbolen niet gebruikt mogen worden in merken. Reden: de consument kan denken dat de producten/diensten zijn goedgekeurd door de overheid. In Zwitserland is er in 2017 een wet aangenomen die nog wat verder gaat.

Die wet moet voorkomen dat bedrijven geen gebruik mogen maken van Zwitserse symbolen/namen als deze producten niet in Zwitserland worden gemaakt. Denk daarbij aan symbolen, zoals het witte kruis op een rode achtergrond, bepaalde bergen, maar ook Wilhem Tell. Afhankelijk van het soort product zijn de regels strenger, maar voor melkproducten is de eis dat 100% van het materiaal uit Zwitserland moet komen.

Als Toblerone (opgericht in Zwitserland in 1908) bekend maakt dat zij een deel van de productie verhuist naar Slowakije, moet ook de verpakking aangepast worden. Niet alleen de vermelding ‘Zwitserland’ wordt vervangen door ‘established in Switzerland 1908’, ook de top van de Matterhorn moet eraan geloven.

De aloude bergtop wordt vervangen voor een meer generieke bergtop. Het is maar de vraag of de consument dit zal opmerken. Die zal de chocola en kwaliteit van de chocola toch vooral koppelen aan het logo, de driehoekige verpakking en vooral de driehoekige vorm van de reepblokjes.