Jan Smit – standaard hoofd?

Merkregistratie

Jan Smit heeft in 2015 een foto van zijn gezicht als Europees merk ingediend. Het merk is aangevraagd voor optredens, audiovisuele dragers, maar vooral voor merchandise artikelen zoals kleding en dekbedden. Een handige manier om op een makkelijke wijze niet geautoriseerde verkoop aan te pakken/ te laten verwijderen. Maar wat doet het EUIPO na ruim 8 jaar?

Na 8 jaar dubben, besluit het EUIPO het merk toch te weigeren, omdat het gezicht van Jan geen onderscheidend vermogen heeft. Het is een natuurgetrouwe weergave van het gezicht van een man en vertoont geen bijzondere kenmerken (zoals de kuif van Donald Trump of de grote neus van Barbra Streisand). De gemiddelde consument in de Europese Unie ziet in de afbeelding niets meer dan een standaard gezicht van een man.

Jan Smit is het daar niet mee eens en heeft inmiddels beroep aangetekend tegen de beslissing. Gelukkig, want de Board of Appeal heeft in de afgelopen maanden diverse keren het Europese Merkenbureau teruggefloten in vergelijkbare zaken over portretmerken.

Net zoals een naam of voornaam is de weergave van een gezicht een identificatie van een persoon, waarbij de persoon zich onderscheidt van andere personen. Een portret kan dus wel degelijk als merk worden geregistreerd. Hopelijk hoeft Jan niet weer 8 jaar te wachten. (Bron beeld; EUIPO online merkenregister.)