Herdepot Monopoly te kwader trouw

Merkregistratie

Na vijf jaar is een merk gebruiksplichtig. Omdat bewijs van gebruik soms moeilijk te verzamelen is (zie BigMac –Abcors ABC-tje nr. 35), laten bedrijven iedere vijf jaar hun belangrijkste merken opnieuw registreren (een zogenaamd herdepot). De vraag is lang geweest of dit wel mocht. Met een herdepot wordt namelijk op een kunstmatige manier de termijn verlengd om onder de gebruiksplicht uit te komen. Omdat het begrip kwader trouw niet verder is uitgewerkt in de EU merkenrichtlijn, zal de rechtspraak hier steeds uitsluitsel over moeten geven.

Hasbro heeft drie keer het merk MONOPOLY laten registreren in de Europese Unie. Daarbij is steeds een (iets) andere warenlijst gebruikt. De oudere registraties zijn steeds vernieuwd. De Board of Appeal heeft nu beslist dat dit deels te kwader trouw is. Het is niet de bedoeling om met een herdepot onder de gebruiksplicht uit te komen door voor wat extra nieuwe producten ook bescherming te vragen. In de procedure geeft merkhouder ook geen redenen aan waarom zij steeds de merken opnieuw aanvraagt en alle registraties in stand houdt. Voor de waren die hetzelfde of soortgelijk zijn, is het merk daarom te kwader trouw aangevraagd en wordt het daarvoor doorgehaald.

Pijnlijk, want merkhouders kunnen niet langer vertrouwen op een herdepot om onder de gebruikseis uit te komen. Zeker nadelig voor de farmacie, waar vaak na vijf jaar een product nog in de ontwikkelingsfase zit (of in de klinische studies). Echter het lijkt erop dat de soep niet altijd even heet gegeten wordt. Mochten er bijkomende omstandigheden zijn waarom een herdepot noodzakelijk is, dan is dat mogelijk toch een reden om wel een geldig herdepot te doen.