Geen merk meer: ik wil van mijn auto af

Merkregistratie

Dealerdirect Global exploiteert de website . WijKopenAutos is een concurrent. Op de website staat: ‘Ik wil van mijn auto af’. Partijen zijn het erover eens dat ‘ik wil van mijn auto af’ geen onderscheidend vermogen heeft voor de verkoop van auto’s. Eiser stelt echter dat door intensief gebruik IK WIL VAN MIJN AUTO AF een geldig merk is geworden (is ingeburgerd).

In de procedure die volgt bij het BBIE, wordt WijKopenAutos bijgestaan door Abcor. Uit marktonderzoek blijkt dat consumenten de zin ‘ik wil van mijn auto af’ als een beschrijvende verkoopboodschap zien. Niet als een merk. Om die reden wordt er een doorhalingsactie gestart tegen het merk van de eiser. Het BBIE wijst die eis toe.

Dealerdirect gaat tegen deze uitspraak in beroep bij het Benelux Gerechtshof. Kan het BBIE een eerder besluit op basis van inburgering herroepen? Ja, zo oordeelt het Hof. In deze procedure zijn door beide partijen nieuwe stukken overlegd over de inburgering. Het Hof oordeelt (net zoals het BBIE) dat op basis van die stukken geen inburgering aangenomen kon worden. Dit komt mede door de gebrekkige methodologie van het marktonderzoek van Dealerdirect. De doorhaling wordt door het Hof bevestigd.