Fack Ju Göthe – openbare orde of goede zeden

Merkregistratie

Bij de aanvraag van een nieuw merk beoordelen de merkautoriteiten ook of het merk mogelijk niet in strijd is met de openbare orde of goede zeden. De Benelux autoriteiten zijn op dit punt vrij liberaal. De Europese merkautoriteiten een stuk strenger. Veel weigeringen hebben betrekking op drugs, politiek en seks. Zodra het F-woord erin staat, kun je er eigenlijk van uitgaan dat het merk wordt geweigerd. Maar is dit correct, wanneer moet een merk eigenlijk worden geweigerd op deze grond?

In Duitsland is de comedy Fack Ju Göthe een megaklapper. Reden voor de producent om de titel te claimen als merk. Maar het merk wordt geweigerd, omdat het beledigend zou zijn voor de (inmiddels al 200 jaar dode) schrijver Goethe. De producent is in beroep gegaan en de zaak ligt nu bij het Europese Hof.

De Advocaat Generaal heeft zijn mening hierover gegeven (en die wordt vaak gevolgd) en geeft aan dat het eigenlijk om twee aparte beoordelingen gaat. Bij openbare orde gaat het om objectieve grenzen, zoals het overtreden van wetten, beleid en officiële verklaringen. Goede zeden heeft een andere insteek, dan is het van belang hoe de samenleving hier naar kijkt.

In Duitsland is de film erg populair en er is nooit discussie geweest over de titel. Grote kans dat de maatschappelijke normen dus niet zijn overschreden en dat het merk niet in strijd is met de goede zeden. Dat zou dan duiden op een foute beoordeling van de Europese autoriteiten. Hopelijk neemt het Hof dit advies over.