Merkregistratie vergeten: rebranden!

Merken

Dung Young Food Services start in 1957 een groothandel/toko in Aziatische producten. Vanaf 2011 worden er in zes landen meer dan 150 producten verkocht onder het huismerk AKAYA. Het bedrijf vergeet echter haar merk te registreren. Dat blijkt een heel duur foutje te zijn.

Bidfood is een wereldwijde online groothandel. Sinds 2018 worden onder het huismerk AKARI Aziatische producten verkocht. Bidfood laat haar merk wel registreren. Als in 2019 Dung Young besluit het merk (na acht jaar) alsnog te registreren, maakt Bidfood daar succesvol bezwaar tegen. De merken zijn overeenstemmend en aangevraagd voor identieke producten. Het merk AKAYA wordt daardoor geweigerd.


Echter, dat is nog niet alles. Bidfood eist bij de rechter ook een verbod op verder gebruik. Ook dat wordt toegewezen. Het beroep op eerder gebruik te goeder trouw gaat niet op. Merkrechten krijg je door een merk te registreren, niet door het te gebruiken. Het bedrijf is actief onder een totaal andere handelsnaam, dus daar kan Dung Young Food ook niet op terugvallen.


Het depot AKARI van Bidfood is niet te kwader trouw geregistreerd. In 2016 is dit merk door een zusterbedrijf in Australië is ontwikkeld. Die wist totaal niet van het bestaan van dit merk in Europa. Toen dat merk in Australië een succes werd, is besloten de activiteiten uit te breiden naar de Europese Unie.

Het merk is daarom ook niet te kwader trouw geregistreerd. Er volgt een Europees verbod op gebruik van het merk AKAYA. Uiteindelijk dus wel een heel duur foutje om het nieuwe merk niet tijdig te laten registreren. Gebruik je een merk: registreer het dan!