Merk BIG MAC niet gebruikt???

Merken

In 2016 worden het woord en logo SUPERMAC’S als merk geregistreerd voor een nieuwe fastfoodketen. McDonald’s maakt hiertegen bezwaar want SUPERMAC’S lijkt verwarringwekkend veel op BIG MAC. McDonald’s baseert de claim op haar Uniemerkregistratie uit 1998. Als tegenactie start Supermac’s een doorhaling tegen het merk Big Mac. Het merk is ouder dan vijf jaar en dan moet de merkhouder bewijzen dat het merk ook de afgelopen vijf jaar is gebruikt. McDonald’s dient verklaringen in dat er meer dan 200 miljoen Big Mac hamburgers zijn verkocht per land (ieder jaar), screen prints van websites en heel veel advertentiemateriaal.
Toch wordt al dat bewijs door de Europese merkautoriteiten terzijde geschoven. Het is te algemeen. Er is geen bewijs dat er ook echt een hamburger is verkocht aan een consument. Daarnaast is niet aangegeven in welke omvang het reclamemateriaal is verspreid. Gevolg: het merk Big Mac wordt doorgehaald.

Dit probleem zien we vaker bij grote bedrijven die direct verkopen aan consumenten (zoals retailers etc.) en niet via online shops. Om dit probleem te omzeilen, registreren sommige bedrijven om de vijf jaar het merk opnieuw (dan is er geen verplichting om bewijs van gebruik te overleggen bij een kwestie). Ook McDonald’s heeft dat gedaan, alleen wat te laat, namelijk in 2017. Dat is wat omslachtig en kostbaar, maar je voorkomt er wel veel problemen mee.

Toch zou het fijn zijn als de Europese autoriteiten haar beleid op dit punt aanpassen. Mocht er overtuigend reclamemateriaal worden overlegd uit meerdere landen, dan zou dit met aanvullend bewijs (zoals verklaringen) voldoende moeten zijn om een merk in stand te houden.

Gelukkig voor de zakenwereld is McDonalds tegen deze uitspraak in beroep gegaan waarbij het bedijf tevens aanvullende bewijzen heeft ingediend. De Board of Appeal (BoA) stelt dat dit voldoende is. Tevens komt de BoA met aanvullende opmerkingen. Een Wikipedia pagina kan wel als bewijs dienen als er verwijzingen staan naar andere betrouwbare bronnen, zoals kranten en magazines die weer informatie geven over het merk. Daarnaast tonen consumentenonderzoek, financiële stukken en andere artikelen duidelijk aan dat het merk volop is gebruikt in landen als Duitsland, Frankrijk en de UK. De uitspraak wordt gecorrigeerd, het merk blijft in stand. (Bron beeld: EUIPO)