Hikvision: aansprakelijkheid online marktplaats

Internet - online branding

Hikvision levert wereldwijd beveiligings- en bewakingsproducten. Het bedrijf heeft een Uniemerkregistratie voor het woordmerk HIKVISION. Via de website/ online marktplaats doet Hikvision een proefaankoop. Het ontvangen product is wel van Hikvision, maar het gaat hier om parallelimport (producten bestemd voor buiten de Europese Unie met een lagere prijs).

Hikvision stelt dat zij geen toestemming heeft gegeven om deze producten in de Europese Unie te verkopen (daar worden deze producten verkocht met een hogere prijs). Met een Uniemerkregistratie krijgt een bedrijf het recht om zelf als eerste haar producten te verkopen in de Europese Unie tegen een zelf te bepalen prijs.

De online marktplaats stelt niet aansprakelijk te zijn voor inbreuk op dit recht. Reden: een Chinese verkoper biedt de producten aan en plaatst hiervan foto’s, die is dus de verkoper. Een platform/ online marktplaats kan terecht een beroep hierop doen als zij slechts een hosting provider is (als de website slechts de informatie weergeeft, de producten worden aangeboden door een derde en het product direct wordt verwijderd als hiervan melding wordt gemaakt).

In de procedure bij het Hof en in de algemene voorwaarden stelt de online marktplaats echter dat zij zelf een koopovereenkomst aangaat met de consument. De online marktplaats is daarom wel aansprakelijk. Er volgt een verbod op de verkoop van de HIKVISION producten en de marktplaats moet openheid geven over het aantal verkochte producten.