Aansprakelijkheid Amazon verkoop derden

Internet - online branding

Op het online platform van Amazon is een mix van advertenties te vinden. Enerzijds advertenties van producten die Amazon zelf aanbiedt, anderzijds advertenties van derden (het hybride model). Doordat de advertenties door elkaar staan, is onduidelijk of de producten nu door Amazon worden verkocht of door iemand anders. Tussen die producten van derden zitten vaak ook namaak producten.

Amazon stelt zich op het standpunt dat zij als neutraal platform hiervoor niet verantwoordelijk is. Als er melding wordt gemaakt van inbreuk, dan worden die advertenties direct verwijderd.

Louboutin heeft een positiemerk voor haar stiletto met rode zool. Bij Amazon zijn diverse (namaak) stiletto’s met rode zool te vinden die hierop inbreuk maken. Louboutin vindt dat Amazon door de wijze van adverteren hiervoor verantwoordelijk is.

Het Hof lijkt het hier mee eens te zijn. Bij een hybride online platform kan de hostende partij wel aansprakelijk zijn. Juist door de uniforme advertenties door elkaar te plaatsen, kan het voor consumenten onduidelijk zijn of de producten wel of niet afkomstig zijn van de beheerder. Dat wordt versterkt door het gebruik van het Amazon logo in alle advertenties en omdat Amazon de opslag en verzending regelt.

Wil je als online platform niet aansprakelijk worden gesteld, maak dan in de advertenties een duidelijk onderscheid tussen het eigen aanbod en advertenties van derden.