Geld T-shirt, bescherming idee

Auteursrecht

Veel mensen denken dat zij auteursrechten krijgen op een idee door dit op papier te zetten en in te dienen als i-Depot of een vergelijkbaar depot als CC Proof. Dat is helaas vaak niet het geval.Een idee moet voldoende concreet zijn uitgewerkt wil iets ‘een werk’ zijn. Als het werk tevens een intellectuele schepping is, dan kan het auteursrechtelijk beschermd zijn. De registratie van het (uitgewerkte) idee is niets meer dan een bewijsstuk.

Eiser laat zijn idee, ‘kleding met echt geld erop’, registreren bij CC Proof. Hij dient hiervoor een schets in van een petje met daarop een geldbiljet en de tekst: Money rules the world. Als gedaagde een loterij organiseert waarin een T-shirt te winnen is met daarop een vijfhonderd euro biljet, stelt eiser dat dit inbreuk is op zijn auteursrecht, de gedeponeerde schets bij CC Proof.

De rechter is hier snel klaar mee. Een idee alleen is niet te beschermen en het ingediende schetsje is niet voldoende concreet uitgewerkt. Dat is geen werk. De eis wordt afgewezen.